Nyheder fra Kirke Hyllinge

8 °
Jævnlig regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Kirke Hyllinge og omegn

Job tilbydes:
Engageret lærer søges til ”Stedet” et Skole og dagbehandlingstilbud
Engageret lærer søges til ”Stedet” et Skole og dagbehandlingstilbud Vi søger en ny kollega som er læreruddannet gerne med erfaring indenfor skole og dagbehandling. Du skal have lyst og mod på at yde en ekstra indsats for børn med særlige behov og deres familier. Om os: Vi er et lille privat skole- og dagbehandlingstilbud, hvor undervisning og behandling går hånd i hånd. Skolen er beliggende på et nedlagt landbrug i Gershøj, tæt ved skov, marker og vand.  Det nære og hjemlige miljø er med til at skabe en rolig og tryg atmosfære for elever og voksne, som danner rammerne for en god skoledag. Du kan tilbyde: En læreruddannelse At tænke anderledes Stærke relationskompetencer At være ambitiøs, engageret og fagligt velfunderet At gå en ekstra meter for, at få vores hverdag til at fungere At være omstillingsparat, da dagen ikke altid forløber som planlagt   Vi kan tilbyde: Engagerede og kvalificerede kollegaer Et arbejdsmiljø med plads til humor og socialt samvær En arbejdsplads med mulighed for indflydelse, da vi er en lille og nyopstartet skole (1. april 2021) Normering som giver tid til at møde det enkelte barns behov Ligeværdigt samarbejde mellem faggrupper, som arbejder tæt sammen omkring elevernes udvikling På Stedet henter og bringer vi selv eleverne, og sikre os derved at deres skoledag starter og slutter på en god måde. Alle ansatte deltager i kørselsordningen i turnus skift.     Ansættelsesproces og -vilkår Løn efter kvalifikationer. Ansøgning sendes til Info@stedet-skole.dk, emnefelt: lærer   Sidste frist for ansøgning er d. 21. oktober 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende inden 1. november.  Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til skoleleder Maria Thomsen på tlf.: 31515123 eller tjek vores hjemmeside www.stedet-skole.dk Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Stedet skole og dagbehandling
Indrykket 11. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Erfaren og engageret Familiebehandler søges til Lejre Kommunes Familiehus
Er du en erfaren Familiebehandler der brænder for at samarbejde med familier, børn og unge i sårbare livsomstændigheder? - Så er det måske dig vi står og mangler. ”Vi tror på, at det ikke er én person, der har eller er et problem, men at der kan være udfordringer i relationer, samspil eller i systemet, som skaber ugunstige forhold. Der er ikke én universel måde at leve livet eller at være familie på. Derfor skal alle både børn og voksne mødes med forventningen om, at de har noget at bidrage med.” Hvem er vi? Familiehuset er en del af fællesskabet i Center for Job og Social i Lejre Kommune – et fællesskab som strækker sig på tværs af hele den kommunale organisation, når vi samarbejder om familier, børn og unge. Familiehuset varetager mange forskelligartede opgaver visiteret fra kommunens myndighedsafsnit. Vores tilbudsvifte er bred, og vi ser det som vores fornemmeste opgave løbende, at tilpasse vores indsatser til de behov der opstår. I Familiehuset Lejre løser vi både ungekonsulentopgaver og udbyder gruppeforløb. Desuden løser vores team af familiebehandlere både råd og vejledningsforløb og mere intensive, og behandlende forløb i familier med komplekse problemstillinger. • Vi har det sjovt og griner meget sammen. • Vi inddrager hinanden i vores løbende udvikling af rammer – indhold og opgaveløsningen. • Vi er et team i løbende udvikling- denne udvikling vil du have mulighed for at blive en stor del af. Vi søger en ny kollega der: Har en socialfaglig baggrund, gerne med terapeutisk overbygning inden for f.eks. familieterapi eller kognitiv behandling. Du kan arbejde selvstændigt og har erfaring i at arbejde med familier, børn og unge i sårbare og udsatte positioner. Du evner at se på ressourcer og potentialer, og formår igennem en stærk relationskompetence at skabe udvikling og rammer der tilgodeser de udfordringer og livsomstændigheder der er til stede, med et konstant blik på motivation og muligheder for forandring, og i overensstemmelse med de mål der er sat for arbejdet. Derudover ønsker vi en kollega der: • Der tror på, at vi ”sammen kan mere”, og derfor vægter samarbejdet både med familier og fagpersoner højt. • Har en tung faglig ballast og står sikkert i din faglighed. • Vi leder efter en medarbejder, der henter motivation i at have mange bolde i luften, og som kan tænke kreativt i forhold til problemløsningen. • Du kan varetage en blandet sagsstamme med mangeartede problemstillinger. • Bidrager til et positivt og energisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling. • Har kørekort og mulighed for at stille egen bil til rådighed. • Kan formulere dig skriftligt, da skriftlige målreflektioner og statusskrivelser er en fast del af jobbet. Er du: • Drevet af lysten til at tænke innovativt og finde kreative løsninger i komplekse situationer? • Er du en ildsjæl der brænder for at ”spille vores familier så gode som overhovedet mulige” til gavn for både børn og forældre? • Indstillet på at en del af arbejdstiden defineres ud fra de enkelte opgaver, i en selvtilrettelæggende kontekst, således vil den variere efter hvad der giver mening. Du ser fleksibiliteten og de skæve arbejdstider som en fordel og en naturlig del af denne type arbejde. Så glæder vi os til at modtage din ansøgning. Løn og ansættelse Stillingen er på 37 timer pr. uge med opstart hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtaler. Stillingsopslaget vil blive taget ned når stillingen er besat Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Du vil referere til afdelingsleder i Familiehuset.
Lejre Kommune
Indrykket 16. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Lejre Kommune søger Sygeplejerske til tværfagligt rehabiliteringsteam i Center for Velfærd og Omsorg
Lejre Kommune arbejder altid med fokus på, at styrke den rehabiliterende indsats i borgerens hjem. Vi samarbejder på tværs af fag og organisation om at støtte borgeren i, at nå sine ønsker og mål med fokus på livskvalitet og mestringsfølelse. Vi søger en sygeplejerske der: Altid sikrer inddragelse af borgerens egne ressourcer Spiller kollegaer med anden faglighed Ser borgerens generhvervelse af færdigheder og livskvalitet, som succeskriteriet for din indsats Tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 32 timer pr. uge Arbejdet vil primært være på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7-18. Dette er for at sikre samspillet og samarbejdet med personalet i de øvrige vagtlag i kommunen. Rehabiliteringsteamet i Center for Velfærd og Omsorg er tværfagligt sammensat af ergoterapeut, fysioterapeut, Social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Om jobbet Rehabiliteringsteamet arbejder som udgangspunkt med fokus på intensivering af rehabiliteringsindsatsen på pleje- og behandlingsområdet i Lejre Kommune. Rehabiliteringsteamet understøtter og koordinerer sammen med kollegaerne i Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Visitationen og Genoptræning en løsningsorienteret indsats hos borgerne. Der arbejdes på et tæt samarbejde på tværs af fag og organisation. De relevante samarbejdspartnere interne som eksterne, som er relevante for den enkelte borger, inddrages i rehabiliteringsforløbet. I samarbejde med øvrige kommunale aktører, er der beskrevet arbejdsgange og værktøjer som skal understøtte en borgercentreret rehabiliteringsindsats. Praksis og afprøvning af arbejdsgange etc. er under løbende udvikling. Der arbejdes med: En løbende afklaring af borgerens rehabiliteringspotentiale En målsætning for borgerens rehabilitering En samlet plan for et sammenhængende rehabiliteringsforløb En borgercentret rehabiliteringsindsats med borgerens netværk og civilsamfundet som en central og aktiv ressource En organisering, hvor denne opgave er en del af et omfattende kvalitetsløft i CVO Tæt samarbejde i et flerfagligt arbejdsfelt. Hvor indsatsen fra hver faggruppe foregår i borgerens hjem Principperne om IPLS, Inter Professionel Læring og Samarbejde med involvering af borgeren og ”Vores Sted – Der er et sted vi taler sammen” Stor indflydelse på teamets interne arbejdsmetoder: tværfaglige møder, værktøjer, tests og dokumentation Om dig Det er vigtigt for os: At du er sygeplejerske At du brænder for tværfaglig rehabilitering med høj kvalitet, som den drivende kraft i dit sundhedsfaglige virke At du er stærk monofaglig og en udpræget teamspiller med en stor evne til at arbejde selvstændigt inden for fælles mål og rammer med fokus på opgaveløsningen At du er optaget af og har erfaring med at understøtte borgerens mulighed for at være en aktiv samfundsborger gennem involvering af netværksressourcer og kræfter i det frivillige foreningsliv At du i høj grad tager initiativ til borgerinddragelse og involvering falder dig let i din tilgang til borgeren Du skal være en god formidler, arbejde systematisk, have en pragmatisk og konstruktiv tilgang til den daglige opgaveløsning Du skal finde glæde og ressourcer i samarbejde med kollegaer der har faglig fokus på delopgaver i rehabiliteringsindsatsen Du skal være optaget af at udvikle klare og tydelige arbejdsgange og processer. Frem for alt skal du nyde, at stille dig til rådighed for opkvalificering og faglig sparring for frontpersonalet i hjemmeplejen Løn og ansættelsesforhold Stillingen er ledig pr. 1 november 2021 eller snarest muligt. Ansættelse er efter gældende overenskomst og principperne i ”ny løn”. Arbejdsstedet er i hele Lejre kommune, med base på Elverdamsvej 200, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge. Du skal have kørekort og påregne at bruge egen bil når du færdes rundt i kommunen. Kørselsgodtgørelse afregnes ud fra gældende takster. Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo i uge 43. Vi glæder os til at høre fra dig
Lejre Kommune
Indrykket 11. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejerske
Er du vores nye sygeplejerske som har mod på at tage ansvar og stå i spidsen for de tværfaglige borgerforløb? Vores sted I Lejre kommunes smukke omgivelser finder du Grønnehave. Grønnehave er organiseret med 13 boliger til midlertidigt ophold, 1 akutstue og 17 ældreboliger. I huset er tilknyttet genoptræningscenter, som vi arbejder tæt sammen med. Grønnehave er endvidere base for Lejre Kommunes rehabiliteringsteam, som understøtter medarbejdere og borgere i hele Lejre Kommune omkring rehabilitering. Teamet og samarbejdsprocesserne er under udvikling også i forhold til samarbejdet med Grønnehaves faste medarbejderstab. Om dig Du er uddannet Sygeplejerske Du har gerne erfaring fra ældreområdet, men det er ikke et krav Har lyst til at være en del af en delvis uforudsigelig hverdag Fysisk og mentalt kan arbejde med varierende sygeplejeopgaver og andre praktiske tiltag i relation til borgerne, som er på Grønnehave i kortere eller længere perioder Har en positiv tilgang til opgaverne Kan arbejde selvstændigt og i interaktion med kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere Dagligdagen på Grønnehave og dine opgaver Som sygeplejerske på Grønnehave bliver du en del af en erfaren og stabil medarbejdergruppe. Vi modtager størstedelen af vores borgere fra hospitalet, men nogle kommer også hjemmefra. Alle borgere bliver vurderet ift. hvilken boligform de har behov for efter endt rehabilitering. Her forventes det, at du i tværfagligt samspil er indstillet på at arbejde løsningsorienteret ud fra borgernes behov, hvor der til tider er komplekse, personlige og sundhedsfaglige udfordringer. Der er altid 2 kontaktpersoner i plejegruppen der er tilknyttet den enkelte borger, og kontaktpersoner tilknyttes ud fra kompleksitet og kompetence. Som sygeplejerske er du i mindre eller større omfang inde over alle borgerforløb. Derudover modtager vi også andre borgere end rehabiliteringsforløb, f.eks. borgere til terminal pleje, borgere der afventer plejehjemsplads og borgere hvis familie har brug for at blive aflastet. Dine kollegaer i plejegruppen udgør en dygtig og selvstændig gruppe, som har brug for dig til at understøtte dem i kompetenceudvikling, og sikre at deres sygeplejefaglige niveau løftes endnu højere. Du er derfor en sygeplejerske der tør gå forrest i de faglige dialoger og vil deltage aktivt på vores daglige morgenmøder og triagemøder. I samarbejde med din meget erfarne sygeplejerskekollega er du tovholder for borgerforløbene og ansvarlig for dokumentationen i Nexus. Du prioriterer og evner at arbejde systematisk og struktureret så den røde tråd er synlig hele vejen igennem, og der opleves sammenhæng i hverdagen for den enkelte borger. Vi forventer at du som sygeplejerske, forstår vigtigheden i kommunikation og relationsarbejde, samt deltager aktivt i den daglige sygepleje hos de enkelte borgere, med det helhedsorienterede menneskesyn i fokus. Hvad får du hos os Vi tilbyder en hverdag hvor der er stort fokus på kompetenceudvikling og patientsikkerhed, og vi arbejder i øjeblikket på flere spændende opgaver der understøtter dette. Du får en sygeplejerskekollega, som ligesom dig har fast arbejdssted på Grønnehave. Derudover er der tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne i vores distrikt. Du vil blive en del af en engageret gruppe medarbejdere, som arbejder med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Vi tilbyder dig At du bliver godt klædt på til opgaven, med et personligt introduktionsprogram, skræddersyet efter dine behov. Faglig sparring med tværfagligt sundhedspersonale Store muligheder for personlig og faglig udvikling Et godt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer En arbejdsplads hvor der er stor frihed under ansvar Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og indflydelse på egen vagtplan. Løn og ansættelse Ansættelse er efter gældende overenskomst. Stillingen er en fastansættelse 32 timer om ugen eller efter aftale. Weekendvagt hver 4. weekend. Ansøgningsfrist den 22. november 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Hvis du vil høre mere om hvordan dit arbejdsliv kan komme til at se ud, så er du velkommen til at kontakte Teamleder Mette Skotte på tlf.: 3078 8251 eller e-mail: mehsk@lejre.dk Vi glæder os til at høre fra dig.
Lejre Kommune
Indrykket 11. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk