Nyheder fra Kirke Hyllinge

0 °

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Kirke Hyllinge og omegn

Job tilbydes:
Skabelon for Lejre Kommune
Lejre Kommune søger en socialpædagog 37 timer om ugen. Stillingen er som kontaktperson på Det Socialpsykiatriske Bofællesskab Solvang beliggende mellem Kirke Hyllinge og Rye. Stillingerne er på 37 timer og er til besættelse 1.1.2022 eller snarest derefter. Kan du: Arbejde som ”stifinder”, hvor borgerens drømme, håb og mål sætter retning? Arbejde selvstændigt og stadig være en del af et team? Sætte din faglighed i spil og finde kreative løsninger? Om jobbet – tæt på borgerne Borgerne på Solvang har varierende grad af funktionsnedsættelser ligesom de alle har forskellige behov for omsorg, støtte, pleje, hjælp. Samarbejdet med borgerne tager udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering med borgerens drømme, håb og ressourcer som omdrejningspunkt. Din rolle er at være stifinder og bruge din faglighed til at understøtte borgeren i at genopdage, bevare eller videreudvikle ressourcer og eksisterende kompetencer. Omfanget af behov for støtte er individuelt og varierende. Solvang er et socialt psykiatrisk botilbud med 30 boliger efter ABL § 105 og med ydelser leveret efter Servicelovens §§83-85. Vi samarbejder med flere Sjællandske Kommuner og udfører opgaver i henhold til myndighedens Handleplan efter servicelovens §141. Om os – du bliver en del af et team i rivende udvikling: Lejre Kommunes udførende sociale tilbud er organiseret i to Virksomheder: ”Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning” og ”Sociale tilbud til borgere med psykisk handicap” Begge med hver en virksomhedsleder og teamledere. De sociale tilbud hører under Center for Job og Social, som bl.a. også omfatter beskæftigelsesområdet og tilbud til sårbare børn og unge. Du vil blive tilknyttet Solvang under virksomheden Sociale tilbud til borgere med psykisk handicap. Der er i alt ca. 45 ansatte fordelt på fuld-/og deltid inkl. ledelse, rengøring og nattevagter. Faggrupperne fordeler sig med kompetencer på de sundhedsfaglige samt pædagogiske områder. Botilbuddet Solvang er opdelt i 2 leve-/bomiljøer samt en aktivitetsenhed og stillingen er i gruppe Syd. Personalet arbejder i teams, der er tilknyttet de enkelte leve-/bomiljøer. Det er en forudsætning at grupperne hjælper og støtter hinanden i opgaveløsningen. Du kan derfor få opgaver i Gruppe Nord. I foråret er vi opstartet kompetenceudvikling for alle medarbejdere i Recoveryorienteret rehabilitering og forløbet fortsætter i efteråret med undervisning i kognitiv miljøterapi som metode. Den kognitive miljøterapi er vores fælles referenceramme og danner det faglige fundament. Et fælles værdigrundlag danner rammen for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte. Arbejdstiden er skiftende dag- og aftenvagter og pt. mellem kl. 7.00-23.30 på alle ugens dage inkl. helligdage. Pt søger vi en pædagog med weekendvagt hver 2 weekend. Om dig Vi ønsker os en kollega, som har: en sundhedsfaglig og/eller pædagogfaglig uddannelse gerne erfaring med at arbejde med psykisk sårbare voksne gerne erfaring med døgntilbud erfaring i arbejdet med handleplaner, mål og dokumentation Vi forventer selvfølgelig, at du tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, drømme, behov og udviklingsmuligheder jf. Recovery mindset er fagligt reflekterende og skriftligt velformulerende er empatisk, nærværende, ærlig og åben er en teamplayer, der konstruktivt og positivt bidrager til opgaveløsning i såvel eget team, som bostedet generelt. Vi kan tilbyde dig: 30 unikke og dejlige borgere et udfordrende arbejde med beboeren i centrum og med fokus på fagligheden en værdibaseret arbejdsplads, der har stor fokus på respekt, etik og værdighed en arbejdsplads med supervision samt personlige og faglige udviklingsmuligheder indflydelse på egne arbejdstider og arbejdstilrettelæggelse Løn og ansættelse: Din løn og ansættelse bliver efter gældende overenskomst samt principper i Ny Løn. Der vil blive indhentet reference og straffeattest. Du er velkommen til at kontakte teamleder Jette Kristensen på 30 35 15 51 eller gruppe Syd på 23 36 87 99, hvis du ønsker at høre mere om Solvang og stillingen. Ansøgningsfristen er den 13.12. 2021 klokken 8 Vi inviterer til ansættelsessamtaler 17.12.2021
Lejre Kommune
Indrykket 25. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk