Organist-kirkemusiker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Organist-kirkemusiker

 

En stilling som organist ved Sæby og Gershøj Kirker, Sæby og Gershøj Sogne er ledig til besættelse snarest muligt.

Ansættelsesgraden er 50% af en fuldtidsstilling.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 11. marts 2024 kl. 12.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted fredag den 15. marts.

 

 

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Musikledsagelse til kirkelige aktiviteter
 • Medvirke ved musik- og sangworkshop med konfirmander 4 gange årligt i forbindelse med undervisningen samt til en årlig konfirmandweekend
 • Ved gudstjenester medvirke med solistiske indslag i samarbejde med sangeren efter nærmere aftale
 • Medvirke ved årligt majmarked og julemarked i præstegården
 • Medvirke ved årlig kirkefestival (www.trofestival.dk)
 • Medvirke ved musikgudstjenester i samarbejde med andre musikere eller kor

 

Orglet i Sæby Kirke er bygget af Frobenius i 1980 med 10 stemmer, 2 manualer, pedal og med svelle. Orglet står på pulpitur, den tidligere herskabsloge

Orglet i Gershøj kirke er bygget af Frobenius i 1957 med 6 stemmer, 1 manual og pedal.

Vi har et Yamaha CP4 stage piano. I 2024 påtænker vi at købe et Yamaha clavinova CLP 765GP.

Vi holder af at fejre gudstjeneste med musikledsagelse fra såvel orgel som klaver. Vi betragter gudstjeneste som noget, vi holder sammen, musikere, præst, kirketjener og menighed. Vi synger salmer fra Den danske Salmebog og fra 100 salmer. Lejlighedsvis synger vi også fra andet materiale, dette er altid efter aftale med organist og sanger.

 

Vi forventer, at du:

 • Er imødekommende som person.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Vil bidrage til et godt og konstruktivt 2samarbejde.
 • Har en positiv indstilling til og forståelse for at gøre tjeneste i kirken.

 

Vi tilbyder:

 

 • En alsidig arbejdsplads med mulighed for videreuddannelse og udvikling
 • Mulighed for selv at være med til at planlægge og påvirke arbejdet.

 

Du finder os på sociale medier ved at søge efter @minkirke

 


Ansættelse sker ved Sæby og Gershøj Sognes Menighedsråd, Hornsherredvej 430, 4070 Kirke Hyllinge.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 266.427 kr. – 389.393 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 273.258,45 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 297.347 kr. – 362.324 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 38.257,76 kr. – 59.419 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 286.922 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 300.584 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.308,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke /  29.084,24 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 34.609,20 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen på telefonnummer 27139893 eller mail 7181fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sæby-Gershøj Menighedsråd, Hornsherredvej 430, 4070 Kirke Hyllinge eller på mail til 7181fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Der vil blive indhentet børneattest.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lejre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (18-19 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Sæby-Gershøj Sognes Menighedsråd, Hornsherredvej, 4070 Kirke Hyllinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000436

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet