LKT-vejleder

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Bramsnæsvigskolen søger en LKT-vejleder, da vores nuværende vejleder er blevet leder på kommunens specialskole.

Om jobbet

Vi søger en LKT-vejleder, som skal hjælpe os med at skaffe viden og anvise skolens medarbejdere og ledelse veje til udvikling af vores fællesskaber.

Stillingen består af vejledning til medarbejdere, kontakt til forældre til børn i udsatte positioner og medvirke til at afholde dialog- og netværksmøder med vores eksterne samarbejdsparter (PPR, socialrådgivere, mv.)

Veledningen til vores medarbejdere kan handle om klasserumsledelse, viden om og færdigheder ud i specialpædagogik (autismevenlig klasserum/ undervisning, ADHD-pædagogik osv.), vejlede medarbejderne til at skabe en skole, som emmer endnu mere af ro og tryghed, sådan at det bliver et godt sted at være og lære.

Stillingen rummer både forebyggelse i proaktive indsatser for at skabe en sund base på skolen i klassefællesskaberne, at skabe et fælles afsæt i et ressourceorienteret børne- og forældresyn og foregribende indsatser, når der er begyndende eller eskalerende mistrivsel hos enkeltelever/ grupper.

Vi har startet en mellemform op for børn med kognitive vanskeligheder og skal på sigt bygge 1-2 mellemformer mere op, som skal rumme elever med autismevanskeligheder mv. Det håber vi også, at du kan hjælpe os med opbygningen af.

Du vil have en tæt og kontinuerlig kontakt og samarbejde med ledelsen (og PPR), som sammen med dig, planlægger LKT-indsatserne på skolen.

Om dig

Vi forestiller os ikke en bestemt uddannelse, men du kender til folkeskolen og har erfaring med at vejlede.

Du har arbejdet med området og har flere værktøjer i værktøjskassen, sådan at dine kollegaer får en god sparringspartner i dig.

Du har gå-på-mod og "mild vilje", som skinner igennem når du vejleder til at gå ny veje omkring vores elever.

Du er ressourceorienteret - både hvad angår vores elever, deres forældre og dine samarbejdsparter.

Du ved noget om specialpædagogik og har "tips og tricks" i ærmet og hvis du ikke har et svar på rede hånd, så vil du vende tilbage, når du har undersøgt tingene, så ingen kommer forgæves til dig.

Du arbejder systemisk OG systematisk. Kender vigtigheden i at have et helhedssyn på udfordringerne og kan også godt lidt at dokumentere og evaluere dine og dine kollegaers indsatser.

Om os

Bramsnæsvigskolen er en to-sporet skole med ca 370 elever og 50 medarbejdere (lærere, pædagoger, sekretær og ledelse).

Vi er beliggende midt i den smukkeste natur, med skov og vand som nabo.

Vi arbejder med Lejre Kommunes skolevision med flg. mål: "Alle skal have en ven" med flg. fælles indsatser: "Elevsamtaler", "klassemøder" og "præsentation" (hvor sidstnævnte handler om at styrke elevers oplevelse af, at alle elevers stemmer er vigtige og værdifulde).

Vi vil gerne blive bedre til at rumme og udvikle på alle vores elever - at blive en skole for alle børn i vores lokalområde og vi står overfor en kompetenceudvikling af vores personale, da Lejre Kommune har valgt at tillægge skolerne midler til at løfte skolernes kompetenceniveau.

Vi er nysgerrige på, om vi skal planægge næste skoleår omkring co-teaching, og vil gerne udbygge skolens inklusive arbejde med alle elever og deres forældre. Det ser vi frem til at skal gøre sammen med dig.

Løn og ansættelse

Du skal helst begynde den 1. februar 2024.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Stillingen er på fuld tid – færre timer kan aftales.

Vi indkalder til samtale, efter ansøgningsfristen er udløbet.

Vi forventer at holde samtaler den 13. og 18. december.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lejre Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Lejre Kommune, Møllebjergvej, 4330 Hvalsø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949639

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet