Lejre kommune tillader opdeling af ejendom på Herslev Bygade for at fremme lokal udvikling

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune meddeler landzonetilladelse til opdeling af Herslev Bygade lejemål

Lejre Kommune har truffet en beslutning om at tillade opdelingen af et eksisterende lejemål til to separate lejemål. Denne afgørelse vedrører en ejendom beliggende på Herslev Bygade 19, 4000 Roskilde, specifikt 15a Herslev By i Herslev. Tilladelsen til denne opdeling blev givet den 8. april 2024 og markerer et væsentligt skridt for ejendomsudviklingen inden for kommunens grænser.

Denne tilladelse er afgjort ud fra planlovens § 35, stk. 1, hvilket indikerer, at afgørelsen er i linje med den nationale planlovgivning omkring arealanvendelse i landzoner. Dette gør det muligt for ejendomsejere at udvikle og tilpasse deres ejendomme på måder, der førhen måske ikke var mulige under gældende zonestatus.

For dem, der måtte være interesserede i de nærmere detaljer omkring denne afgørelse, eller som ønsker at konsultere den for fremtidige referencer, kan tilladelsen findes og læses online. Den er registreret under Sagsnummer 23 005593. Det anbefales for lokale beboere, ejendomsudviklere og andre interessenter at gøre brug af denne ressource for at forstå de specifikke vilkår og betingelser, der er knyttet til denne landzonetilladelse.

Beslutningen om at tillade opdeling af lejemålet åbner nye muligheder for udvikling og udnyttelse af ejendommen på Herslev Bygade, som nu kan byde på øget fleksibilitet for ejere og lejere i området. Det er et glimrende eksempel på, hvordan Lejre Kommune arbejder for at imødekomme behovene hos sine borgere og bidrage til lokal vækst og udvikling.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/landzonetilladelse-til-opdeling-af-et-lejemal-til-to-lejemal/

Kilde: Lejre Kommune