Lejre kommune grønlægger skovrejsningsprojekt uden VVM-krav

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune konkluderer: Skovrejsning ved Lejrevej ikke VVM-pligtig

En ny skovrejsning på matr.nr 2g og 2l Allerslev By, Allerslev ved Lejrevej, er blevet vurderet af Lejre Kommune. Det er besluttet, at projektet ikke kræver en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Afgørelsen blev offentliggjort den 21. februar 2024, hvilket markerer et vigtigt skridt fremad for skovrejsningsprojektet i området.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/februar/screeningsafgorelse-skovrejsning-er-ikke-vvm-pligtig/

Kilde: Lejre Kommune