Lejre Kommune afprøver geder til naturpleje: Lokale inviteres til debat

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune inviterer borgere til debat om naturpleje med geder i pilotprojekt ved Allerslev Rådhus

Lejre Kommune har taget initiativ til et innovativt pilot-projekt, hvor borgere får mulighed for at give deres mening om brugen af geder til afgræsning af kommunens grønne områder. Formålet med dette projekt er at udnytte gederne til at bekæmpe invasive plantearter og på den måde bidrage til at skabe mere lysåben natur.

Gederne vil blive sat til at græsse på et bestemt område ved Allerslev Rådhus for en begrænset periode på op til fire uger, afhængigt af arealets størrelse. Dette innovative tiltag sigter mod at finde naturlige løsninger på miljø- og naturplejeudfordringer og er det første blandt flere planlagte projekter baseret på dyregræsning i Lejre Kommune.

For at holde gederne sikre og samtidig tillade offentligheden at iagttage dem, vil området, hvor gederne græsser, være afgrænset med et midlertidigt hegn. Dette giver borgerne mulighed for at observere gederne i aktion, selvom direkte adgang til græsningsområdet vil være begrænset.

Lejre Kommune ønsker at høre borgernes meninger om dette pilotprojekt. Feedback og tanker kan afgives via Vores Lejre websitet, hvor der fra den 25. april til den 25. maj 2024 vil være åbent for indsamling af borgernes input. Dette er en unik mulighed for at bidrage til lokale miljø- og naturplejeinitiativer med direkte indvirkning på lokalsamfundet.

Med dette projekt håber Lejre Kommune at inspirere til yderligere naturplejeprojekter baseret på dyregræsning og ser frem til at høre borgernes meninger og forslag til fremtidige initiativer.

https://www.lejre.dk/nyheder/nyheder/2024/april/borgerinddragelse-om-naturpleje-med-geder-i-lejre-by/

Kilde: Lejre Kommune