Lejre Kommune udvider vandindvindingstilladelse for MidtSjællands Vandforsyning

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune meddeler nyt tillæg til eksisterende indvindingstilladelse til MidtSjællands Vandforsyning - Kirkebjerg Værket

Lejre Kommune har for nyligt godkendt et tillæg til den allerede eksisterende indvindingstilladelse, som tilhører MidtSjællands Vandforsyning - Kirkebjerg Værket. Dette nye tillæg bemyndiger vandværket til at indvinde op til 95.000 kubikmeter (m3) grundvand årligt, som skal bruges til almen vandforsyning. Dette tiltag blev officielt annonceret den 17. april 2024.

I forbindelse med denne tilladelse, er det relevant for interessenter og berørte parter at vide, at der findes klagevejledning i henhold til den danske vandforsyningslov. Klager over tilladelsen kan indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Rettigheden til at klage gælder for flere parter, herunder ansøgeren selv, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt alle andre med en betydelig, personlig interesse i sagen. Detaljer omkring den specifikke klageprocedure og betingelserne for at indsende en klage, er tilgængelige direkte i tilladelsen.

Denne opdatering sikrer, at MidtSjællands Vandforsyning kan fortsætte med at levere rent og sikkert drikkevand til de lokale samfund og understreger vigtigheden af bæredygtig vandforvaltning i Lejre Kommune. Kommunens handlinger, i form af tilladelser som denne, spiller en kritisk rolle i at opretholde en sikker og stabil vandforsyning, mens man samtidig sikrer, at alle relevante parter kan ytre deres mening og bekymringer gennem etablerede klageprocesser.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/tillaeg-til-eksisterende-indvindingstilladelse-til-midtsjaellands-vandforsyning-kirkebjerg-vaerket/

Kilde: Lejre Kommune