Lejre Kommune sætter skub i klimabevidstheden med fjerde Klimauge i 2024

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune sætter igen fokus på klimaet med den fjerde Klimauge i 2024, der skal fremme CO2-reduktion og målet om CO2-neutralitet senest i 2050.

Lejre Kommune har annonceret afviklingen af den fjerde årlige Klimauge. Denne 10 dages lange begivenhed, der finder sted i 2024, har til formål at sætte fokus på lokale klimainitiativer og øge bevidstheden omkring nødvendigheden af CO2-reduktion. Målet er at inspirere borgere såvel som virksomheder til at bidrage til Lejre Kommunes mål om at blive CO2-neutral senest i 2050.

Under Klimaugen, der starter den 6. september, er der åbnet op for ansøgninger til Klimaugepuljen, hvorfra man kan søge om op til 7.500 kr. i støtte til arrangementer, der understøtter klimaomstillingen. Alle i Lejre Kommune, herunder borgere, landsbylaug, grundejerforeninger og virksomheder, opfordres til at indsende deres ideer inden ansøgningsfristens udløb den 26. maj. Yderligere information og mulighed for sparring findes ved at kontakte Klimateamet direkte.

Borgmester Tina Mandrup fremhæver vigtigheden af, at alle i samfundet bidrager til klimaomstillingen. Det er en fælles indsats, der kræves for at nå de ambitiøse mål omkring CO2-reduktion. Medlemskabet af Klimaalliancen og det internationale klimanetværk C40 understøtter dette engagement og formidler Lejre Kommunes dedikation til at være en aktiv deltager i den globale klimadagsorden.

Ambitionen med Klimaugen er ikke kun at oplyse og inspirere til handling men også at skabe en platform for involvering, netværksdannelse og engagement blandt borgere og lokale aktører. Ved at samle forskellige initiativer og aktiviteter i en ti-dages periode, sigter kommunen mod at skabe et stærkere fællesskab omkring klimaomstillingen.

Eventen forventes at blive en samlende begivenhed, der fremmer det fælles mål om at sænke CO2-udledningerne og opnå CO2-neutralitet i 2050, i overensstemmelse med Lejre Kommunes klimaplan, der også indeholder et delmål om at reducere udledningerne med 70% i 2030 sammenlignet med 1990. Med initiativer som Klimaugen tager Lejre Kommune et konkret skridt mod at realisere disse målsætninger.

https://www.lejre.dk/nyheder/nyheder/2024/april/lav-et-arrangement-i-klimaugen-og-fa-stotte/

Kilde: Lejre Kommune