Lejre Kommune giver grønt lys for anneks gennem landzonetilladelse og dispensation

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune udsteder landzonetilladelse og dispensation til anneks på Thorsvej

Lejre Kommune har givet grønt lys til et anneks beliggende på Thorsvej 20 i 4060 Kirke Såby ved at meddele en lovliggørende landzonetilladelse. Ejendommen i spørgsmålet er kendt under matr.nr. 8g Torkilstrup By, Kirke Såby.

I tillæg til landzonetilladelsen er der meddelt dispensation fra lokalplan nr. 25 for Torkilstrup Landsby, specifikt sektioner §§ 6.16, 7.11 & 7.13, hvilket giver ejeren mulighed for at fravige de almindelige regler i denne lokalplansafsnit.

Beslutningen om at give dispensation samt landzonetilladelse er truffet i henhold til planlovens § 35, stk. 1 samt planlovens § 19, stk.1. Denne afgørelse blev formaliseret og nedskrevet den 19. april 2024, markerende en vigtig milepæl for ejerne af ejendommen på Thorsvej 20.

Denne tilladelse og dispensation udgør et vigtigt skridt for både ejendommens ejer og kommunen, da det understreger Lejre Kommunes vilje til at arbejde fleksibelt med lokalplannernes bestemmelser til fordel for borgernes ønsker og behov.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/lovliggorende-landzonetilladelse-til-anneks-og-dispensation-fra-lokalplan/

Kilde: Lejre Kommune